กีฬาช่วยให้คุณภาพของชีวิตดีขึ้นอย่างไร มาหาคำตอบกัน

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าการที่จะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้นควรทำอย่างไร ด้วยสภาวะในปัจจุบันที่มีการเร่งรีบ ทั้งในด้านการงาน การทำมาหากิน การเรียน ทำให้ผู้คนละเลย รวมถึงไม่ใส่ใจในสุขภาพร่างกายของตนเอง เมื่อร่างกายไม่แข็งแรงก็ย่อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตที่แย่ลง เกิดโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพียงแค่เราหันมาใส่ใจในสุขภาพร่างกายและจิตใจของเรา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น คือ การการสร้างรากฐานให้การดำรงชีวิตของคนนั้นดีขึ้น การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยก็เป็นหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งการพัฒนาชีวิตเราสามารถเลือกทำได้ในหลายรูปแบบ ทั้งการกินอาหารที่สด สะอาด ครบ 5 หมู่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ และอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นก็คือ การเล่นกีฬา

คุณค่าของการเล่นกีฬาที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

  1. ทำให้เรามีวินัย มีความเชื่อมั่นในตนเอง การเล่นกีฬาทำให้ตั้งใจทำในสิ่งนั้นให้สำเร็จ โดยไม่ล้มเลิกง่ายๆ การเล่นกีฬาต้องทำสม่ำเสมอ ส่งผลให้เรามีวินัยในตนเอง
  1. เคารพกฎและกติกา กีฬาทุกชนิด มีกฎกติกา ในรูปแบบการเล่น ว่าจะต้องทำยังไง การมีกฎกติกา ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในสังคม
  1. การควบคุมอารมณ์  กีฬามีแพ้ มีชนะ การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนมีอารมณ์โกรธได้ แต่อยู่ที่ว่าเราจะสามารถควบคุมมันอย่างไร ให้ไม่เดือดร้อนหรือกระทบผู้อื่น
  1. รู้จักการวางแผน การวางแผน่อนว่าจะทำอะไรมัก จะทำให้เราเรียงลำดับก่อนและหลังได้ดี ส่งผลให้เราเป็นคนรู้จักสางแผนในชีวิตของเรา
  1. มีสมาธิและมีสติ การมีสติและสมาธิจะช่วยให้ทุกอย่างที่เราทำนั้น ออกมาดี เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ และรู้ตัวตลอดว่าเรากำลังคิด กำลังทำอะไร
  1. ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ  การเข้ากับผู้อื่นได้ดีจะทำให้งานของเราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
  1. พัฒนาบุคลิกภาพ กีฬาบางชนิดช่วยส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ เช่นยิมนาสติก 
  1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ในกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีม แต่ละคนก็มีหน้าของตนเองที่ต้องรับผิดชอบ เราด้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

นอกจากกีฬาจะมีคุณค่าที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นคามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ประโยชน์ที่ได้เป็นลำดับต้นๆในการเล่นกีฬาทุกชนิดคือ ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง ห่างไกลปัญหาด้านสุขภาพ เพราะในปัจจุบันแนวโน้มผู้คนจะมีการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ โรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามลำดับ ดังนั้น การเล่นกีฬาสม่ำเสมอ ยังส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในด้านลดการเจ็บป่วย การไม่มีโรคนับเป็นลาภอันประเสริฐ ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เหมาะสม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ออกกำลังกายเป็นประจำเอาชนะโรคนอนไม่หลับได้

ตลอดปีที่ผ่านมาผู้คนหวาดวิตกกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการงาน การเงิน และการใช้ชีวิตอย่างวิตกกังวลในแต่ละวันทำให้มีโอกาสนอนไม่หลับเรื้อรัง การออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นประจำเป็นวิธีเอาชนะปัญหานอนไม่หลับได้ดีที่สุด หากเริ่มออกกำลังกายมากขึ้นจะช่วยให้หลับเร็วและหลับลึก เห็นผลจริงภายในเดือนเดียว ในทางการแพทย์อธิบายไว้ดังนี้

-การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพเทียบได้กับยานอนหลับ ถ้าลองออกกำลังเป็นประจำพบว่าใน 4 สัปดาห์ คนเราจะหลับเร็วขึ้น 15 นาที และหลับสนิทนานขึ้นเกือบ 20 นาที

-การออกกำลังกาย เล่นโยคะ หรือเล่นกีฬาทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น หลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดลงซึ่งเลียนแบบการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก่อนที่จะหลับสนิท อาการนี้จะส่งสัญญาณไปยังสมองสั่งการว่าถึงเวลานอนแล้วและร่างกายพร้อมที่จะนอนแล้ว

-การเล่นกีฬานอกจากจะแก้อาการนอนไม่หลับได้แล้ว ยังบรรเทาอาการวิตกกังวล เครียด และซึมเศร้าที่มักจะมาพร้อมกับการนอนไม่หลับด้วย การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญช่วยให้รับมือกับความวิตกกังวลที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีขึ้น

-การออกกำลังกายร่างกายปล่อยสารเอ็นดอร์ฟินทำให้รู้สึกดี สบายตัว ลดความเครียดและอาการซึมเศร้า ทำให้นอนหลับสบายง่ายและหลับสนิทขึ้น

-การออกกำลังกายปรับนาฬิกาชีวิตให้ทำให้รู้สึกเหนื่อยตอนกลางคืนและหลับเร็วขึ้น ช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินในสมอง ส่งผลทางด้านอารมณ์ช่วยต้านอาการซึมเศร้า ทำให้อารมณ์ดี ผ่อนคลาย และนอนหลับสบายยิ่งขึ้น

การออกกำลังกายแบบไหนส่งผลต่อการนอนกลับดีที่สุด พบว่าการเล่นโยคะ ไทเก็ก ออกกำลังกายแบบแอโรบิกระดับปานกลาง หรือเดิน 500 ก้าวต่อสัปดาห์ เหมาะสำหรับคนนอนไม่หลับ ทั้งสองกิจกรรมช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลาย สบายตัวแล้วนอนหลับง่ายและหลับลึกด้วย หลังจากนอนหลับไปแล้วร่างกายจะฟื้นฟูตัวเอง นอนหลับนานและหลับลึกจะรู้สึกสดชื่นเมื่อตื่นนอน สำหรับคนที่คิดจะเริ่มออกกำลังกาย ไม่ควรหักโหมเกินไป เลือกกิจกรรมพอเหมาะเล่นกีฬาเป็นประจำสม่ำเสมอทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉง ในทางกลับกันถ้าขาดการออกกำลังกาย ร่างกายเหนื่อยล้า และง่วงบ่อย นึกอยากออกกำลังกายก็ไม่มีกำลังวังชาแล้ว การอดนอนเรื้อรังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและร่างกาย

ในช่วงเวลาที่คนทั่วโลกกำลังต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19 การเล่นกีฬาและออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคจนกว่าสถานการณ์จะรุนแรง การเล่นโยคะ แอโรบิก และไทเก๊ก ใช้พื้นที่น้อยและจำกัดความเสี่ยงจากการสัมผัสคนอื่นจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนทุกเพศทุกวัยที่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในยุคโควิด ความกังวลอาจอยู่ไปอีกนานหลายเดือน หรือหลายปี เราจึงควรนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดูแลตัวเองให้​แข็งแรงและห่างไกลจากเชื้อโรค

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ได้จากการเล่นกีฬา

หลายคนคิดว่าการเล่นกีฬานั้นสามารถช่วยให้มีร่างกายแข็งแรง แต่ยังไม่รู้ว่าการเล่นกีฬานั้นสามารถช่วยเพิ่มสุขภาพจิตที่ดีให้กับเราได้เหมือนกัน ว่าแต่กีฬาที่เป็นยาวิเศษนี้จะช่วยให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของคุณดีขึ้นได้อย่างไรบ้างเรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลยดีกว่า

สุขภาพกาย ที่ดีกว่าเดิม

การเล่นกีฬาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

ประโยชน์ข้อนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนรู้กันดีอยู่แล้ว โดยการเล่นกีฬาไม่ได้เพียงแค่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อหรือลดไขมันเท่านั้น แต่ยังทำให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายรวมถึงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงตามกันไปด้วย

สร้างบุคลิกภาพที่ดีได้จากการเล่นกีฬา

กีฬาหลายประเภทจำเป็นต้องมีการปรับร่างกายให้พร้อมต่อการเล่น ทำให้หลายคนต้องมีการฝึกสร้างกล้ามเนื้อและลดหุ่น ซึ่งถือว่าบุคลิกภาพที่ดีนี่แหละเป็นผลพลอยได้จากการเล่นกีฬาไปโดยปริยายแบบไม่ต้องเข้าคอร์สปรับบุคลิกภาพให้เสียเงินหลายหมื่นเลยล่ะ

การพักผ่อนจะลื่นไหลกว่าเดิม

บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากความเครียดเลย แต่พอได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายแล้วปรากฎว่านอนหลับได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งยานอนหลับเลย

สุขภาพจิต ที่ได้รับการเยียวยา

กีฬาช่วยเยียวยาจิตใจ

บางคนมีอาการซึมเศร้ารวมถึงอาการผิดปกติของจิตใจหลาย ๆ รูปแบบ เช่น เป็นคนขี้โมโหง่าย มีอารมณ์แปรปรวน โกรธง่ายโดยไม่มีเหตุผล ย้ำคิดย้ำทำ แต่พอมาเล่นกีฬาแล้วอาการทางด้านจิตใจเหล่านั้นถูกลดน้อยลงไปหรืออาจหายขาดจากอาการเหล่านั้นเลยก็ได้

คลายเครียดได้ด้วยการเล่นกีฬา

เคยสังเกตไหมเวลาที่คุณมีความเครียดหรือกดดันจากการทำงานหรือเรื่องใดก็แล้วแต่ หากได้ออกกำลังกายหรือขยับร่างกายมาก ๆ จนเหนื่อยสามารถทำให้คุณผ่อนคลายขึ้นได้หลายเท่าหรืออาจทำให้ความเครียดเหล่านั้นหายเป็นปลิดทิ้ง ซึ่งการเล่นกีฬาสามารถช่วยเรื่องนี้ได้เหมือนกัน

ทักษะการเข้าสังคมของคุณจะเปลี่ยนไป

การเล่นกีฬาไม่ได้มีเพียงแค่การทำความเข้าใจกับกฎกติกาเท่านั้น แต่ผลลัพธ์ยังมีการแพ้หรือชนะด้วย ซึ่งทักษะการยอมรับผลที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นการทำความเข้าใจตัวของคุณเองรวมถึงเข้าใจคนอื่น ๆ ที่อยู่รอบข้างคุณด้วยและเป็นการฝึกให้คุณเป็นคนเห็กอกเห็นใจคนอื่นได้มากขึ้นเลยทีเดียวล่ะ

เป็นยังไงกันบ้างกับประโยชน์ของการเล่นกีฬาที่เรานำมาฝากให้คุณในวันนี้ หากคุณไม่ชอบเล่นกีฬาอาจต้องกันมาสนใจหน่อยแล้วล่ะ เพราะมันมีประโยชน์หลายข้อเลยทีเดียว โดยอาจเป็นการเริ่มต้นพาร่างกายของคุณออกไปเสียเหงื่อจากกีฬาที่คุณสนใจหรืออยากเล่นมานานก็ได้

สุขภาพกาย ที่ดีกว่าเดิม