ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่คนไทยต้องใส่ใจ ในปี 2019

ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงภายในครอบครัว เป็นหนึ่งในปัญหาสังคมที่ต้องรีบแก้ไข และหามาตรการป้องกันโดยไว เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต สภาวะอารมณ์ พัฒนาการของลูก ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลในระยะยาวต่อสังคมไทยด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ได้วิเคราะห์จากสถิติร่วมกับการใช้ทฤษฎีมาอธิบายพบว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ต้องรีบแก้ไขในปี 2019 มีดังต่อไปนี้

การทำร้ายคนในครอบครัวด้วยการกระทำและคำพูด

สัญญาณเบื้องต้นของการทำร้ายทางกาย คือการใช้ถ้อยคำที่รุนแรง คำหยาบคาย ซึ่งมี เปอร์เซ็นต์สูงที่จะตามมาด้วยการข่มขู่บังคับ ล่วงละเมิด กักขัง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เกิดจากการไม่เคารพกัน ขาดการให้เกียรติกัน ไม่เปิดใจเพื่อยอมรับในความคิดเห็นหรือความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงลงเอยด้วยการใช้คำพูดและความรุนแรงระหว่างกัน

การใช้ยาเสพย์ติด

การเสพย์ยาเป็นการทำให้สมองและภาวะจิตใจของผู้เสพย์มีความผิดปกติ ไม่สามารถครองสติและควบคุมอารมณ์ได้อย่างที่ควรเป็น หากเสพย์สารในจำพวกที่มีฤทธิ์กดหรือหลอนประสาทอย่างรุนแรงเป็นประจำ ก็ยิ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะทำให้สารสื่อประสาทในสมองขาดความสมดุลถาวร กลายเป็นผู้ป่วยโรคจิตประสาทและวิกลจริต เป็นภาระและทำร้ายคนในครอบครัวในที่สุด

การพนันเสี่ยงทายและการเสี่ยงโชคทุกประเภท

การยึดติด หมกมุ่นในโชคลาภจากการพนันและเสี่ยงทายที่มากเกินไป เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวและทำให้เสียโอกาสในการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจหรืออาชีพที่มีความมั่นคงกว่า การพนันยังครอบคลุมไปถึงการมัวเมาในเกมส์ออนไลน์และการแข่งขันฟุตบอลแมตซ์สำคัญที่คนรุ่นใหม่มีความนิยมมากขึ้น เมื่อมีปัญหาจากการขาดทุนหรือพนันแล้วไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ก็จะเกิดอารมณ์หงุดหงิด มีพฤติกรรมทำร้ายคนใกล้ตัว ทั้งยังเสี่ยงต่อการเป็นหนี้สินนอกระบบด้วย

การใช้ถ้อยคำรุนแรงผ่านตัวอักษรในสื่อโซเชียล

สื่อโซเชียลเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนจำนวนมากใช้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมักขาดความระมัดระวังมากกว่าปกติ การใช้ถ้อยคำเสียดสี การวิจารณ์ด้วยความคึกคะนอง เป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายและเกิดกระแสทางลบเป็นวงกว้างต่อบุคคลในสังคม

ซึ่งแม้ปัจจุบัน จะมีโอกาสจับตัวผู้กระทำผิดได้บ้าง แต่สิ่งสำคัญคือหากผู้ใดมีพฤติกรรมกระทำผิดผ่านตัวอักษรหรือที่เรียกว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดจนชิน ก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำในชีวิตจริงที่สร้างความเดือดร้อนทุกข์ใจต่อผู้ใกล้ชิดในครอบครัวต่อไป

จะเห็นได้ว่า ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานที่กระทบต่อสังคมในวงกว้าง การแก้ไขปัญหาที่สาเหตุดังที่กล่าวมาเป็นความท้าทายของทุกคนในสังคมที่ควรทำอย่างยิ่งในปี 2019 นี้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมใหม่ที่มีความสันติสุขในการอยู่ร่วมกันต่อไป