ประโยชน์ที่มากกว่าของกีฬา กับแนวคิดดี ๆ ในการใช้ชีวิต

อย่างที่เรารู้กันดีว่าการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายนั้น จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลจากการเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี แต่นอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านร่างกายที่เราจะได้รับจากการเล่นกีฬาแล้ว ผู้เล่นยังจะได้รับการปลูกฝังแนวคิดดี ๆ ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

แนวคิดเพื่อการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จ

– ความสามารถในการทำงานเป็นทีม สำหรับกีฬาที่มีรูปแบบการเล่นเป็นทีม ตั้งแต่การจับคู่หรือกลุ่มทีมขนาดใหญ่ จะทำให้เราเกิดการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นบทเรียนสำคัญซึ่งจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากการทำงานจริง และการเล่นกีฬาก็สามารถสอนเราในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี เราจะได้เรียนรู้ถึงหน้าที่ของแต่ละคน และการทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อความสำเร็จของคนหมู่มาก

– ความกล้า เวลาเจอความท้าทาย กีฬาส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับการแข่งขัน ซึ่งนั้นหมายความว่า ทุกครั้งที่เราไปเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายร่วมกับคนอื่น เราจะต้องเจอกับการแข่งขันซึ่งเปรียบได้กับความท้าทายใหม่ทุก ๆ ครั้ง การปฏิบัติแบบนี้จะทำให้เรารู้สึกคุ้นชินกับเรื่องท้าทาย จนส่งผลให้เราเป็นคนที่ไม่กลัวและกล้าเผชิญหน้าในเวลาที่ต้องพบกับสิ่งที่ต้องเอาชนะให้ได้ ทำให้ในการทำงานหรือการใช้ชีวิต เราจะมีความกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายที่มากขึ้น

การพัฒนาแนวคิดพื้นฐานที่ช่วยให้ชีวิตแฮปปี้ขึ้น

– รู้จักตัวเอง และมีความมั่นใจที่มากขึ้น การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความมั่นใจและการทำให้ Self-Esteem ต่อผู้เล่นเป็นอย่างมาก จาก Mind-Set พื้นฐานของกีฬา ที่ทุกคนจะคอยสนับสนุนกัน ทั้งระหว่างผู้เล่นเองหรือโค้ชในทีม ทำให้เราเกิดมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น รู้จักการพัฒนาจุดอ่อน ทำให้ตัวเองเข้มแข็ง และกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นได้

– ความสามารถในการตัดสินใจ ในขณะที่เรากำลังเล่นกีฬาอยู่นั้น จะมีอยู่หลายช่วงเวลาที่บีบให้เรานั้นต้องตัดสินใจ ซึ่งช่วงเวลาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ นี้ จะช่วยให้เรากลายเป็นคนที่กล้าที่จะคิดและกล้าตัดสินใจเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไร ทำให้เราได้ฝึกใช้ประสบการณ์มาวางแผนและปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ฉับพลัน เกิดเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เรากล้าเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง กล้าตัดสินใจ และทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้น

ด้วยประโยชน์ที่ช่วยให้เราได้แนวคิดดี ๆ การเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ยิ่งทำให้มั่นใจได้เลยว่า เรานั้นยิ่งควรที่จะจัดสรรเวลาให้กับการเล่นกีฬาให้มากขึ้น แล้วจะรู้ว่ากีฬาให้อะไรเราได้มากกว่าความแข็งแรงจริง ๆ

เจาะลึกประโยชน์ของกีฬา ที่ละเลยความสำคัญไม่ได้

เมื่อเราเป็นเด็ก กีฬาเป็นส่วนหนึ่งในระบบการศึกษาที่สนับสนุนให้เด็กเล่นกีฬากลางแจ้ง เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็ง ได้เข้าสังคม ฝึกทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปลูกฝังความรับผิดชอบ และยังมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการทางสมองและระบบประสาทหลายส่วน

วิชาพลศึกษาที่ใคร ๆ เริ่มไม่ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะหลังจากผ่านวิกฤตโควิด-19 เด็ก ๆ เรียนออนไลน์ที่บ้านมีโอกาสเล่นกีฬาด้วยกันไม่บ่อยนัก หากระบบการศึกษาเปิดรับการศึกษาทางไกลมากขึ้น เด็กหลายคนไม่ได้เล่นกลางแจ้ง ไม่ได้เล่นกีฬาหลังเลิกเรียน จึงขาดทักษะข้างต้นไปอย่างน่าเสียดาย เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ในเวลาแต่ละวันต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ดูแลลูกเล็กและพ่อแม่สูงวัย ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเล่นกีฬาหรือแม้แต่เวลาทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ จึงสะสมความเครียดมากขึ้นกลายเป็นปัญหาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในเวลาต่อมา

ประโยชน์ของกีฬาเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ ข้อดีที่ชัดเจนที่สุดคือเด็กได้ออกกำลังกาย อย่างน้อยควรให้เด็กนักเรียนได้ยืดเส้นยืดสาย เต้นแอโรบิก ปั่นจักรยาน สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง หรือเล่นกีฬาเป็นทีมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประโยชน์ทางกายภาพทำให้เลือดสูบฉีดดี มีภูมิคุ้มกันต่อโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองได้

ประโยชน์ทางด้านจิตใจ การออกกำลังกายเป็นวิธีจัดการความเครียดที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ ระหว่างออกกำลังกายสารเคมีในสมองจะปล่อยออกมาช่วยลดความวิตกกังวล อารมณ์ดี และนอนหลับสบาย การทำกิจกรรม งานอดิเรก หรือออกกำลังกายเป็นประจำภายในช่วงเวลาสั้น ๆ ทำให้สมองได้พักผ่อนและเบี่ยงเบนความสนใจไปจากงานที่ทำอยู่ ไม่รู้สึกเครียดและยึดติดกับงานตลอดเวลา สมองปลอดโปร่งและความคิดที่เคยติดขัดก็ไหลลื่นยิ่งขึ้น

ประโยชน์ทางด้านสังคม การเล่นกีฬาทำให้ได้รู้จักผู้คนมากมาย สร้างมิตรภาพใหม่ๆ ในวัยทำงานการเล่นกีฬายังมีประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย เพิ่มเส้นสายทำงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น การเล่นกีฬาเป็นทีมยังเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและฝึกฝนทักษะการสื่อสาร สามารถกระตุ้นให้ทีมเกิดแรงบันดาลใจ และสนับสนุนกันและกันมุ่งไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ

  • เริ่มต้นง่าย ๆ จากการวิ่งเป็นกีฬาที่ออกกำลังกายได้ทุกส่วน ไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ให้สิ้นเปลือง มีรองเท้าดี ๆ สวมสบายสักคู่และวิ่งเหยาะ ๆ สำหรับผู้เริ่มต้นให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ฝึกหายใจลึก ๆ ทำให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้น
  • ปั่นจักรยาน เป็นกีฬาอีกประเภทที่เสริมสร้างความแข็งแรงของช่วงล่าง ใช้สายตาจดจ้องมองเส้นทางเป็นการฝึกสมาธิไปในตัว ฝึกสมองให้ตื่นตัวและมีสติอยู่เสมอ
  • กีฬาที่ใช้ความเร็วอย่างเช่น ปิงปอง, แบดมินตัน, เทนนิส เป็นกีฬาที่พัฒนาสายตา สมอง และร่างกายให้ทำงานประสานกันเป็นอย่างดี ส่งผลต่อสมาธิและคิดแก้ปัญหาเฉพาะอย่างรวดเร็ว เป็นทักษะที่ดีสำหรับคนทำงาน เลือกกีฬาที่ชอบและสะดวก

คงจะดีไม่น้อยหากการเล่นกีฬาเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย จิตใจและส่งเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงาน ลองมองหากีฬาที่ชอบเพื่อกระตุ้นให้ออกกำลังกายมากขึ้น